ข้อตกลงสีเขียวของ ESBN
ในเอเชียแปซิฟิกสําหรับธุรกิจบน ESGpedia

การประเมินตนเองในด้าน ESG ในรูปแบบดิจิทัลที่เรียบง่ายสําหรับองค์กรและ SME ฟรี เพื่อเริ่มออกเดินทางบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนได้ง่ายๆ พร้อมรับตราสัญลักษณ์ ESBN Asia-Pacific Green Deal Badge ระดับสีเขียว สีเงิน หรือสีทอง เพื่อเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นักลงทุน และนักการเงินมองเห็นความทุ่มเทในด้านความยั่งยืนของธุรกิจคุณมากยิ่งขึ้น

ข้อตกลงสีเขียวของ ESBN ในเอเชียแปซิฟิก (ESBN Asia-Pacific Green Deal) สำหรับธุรกิจคืออะไร

เพื่อสนับสนุนความเป็นผู้นำทางธุรกิจในการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 และเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของซัพพลายเชนในเอเชียท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ESCAP Sustainable Business Network (ESBN) จึงได้ประสานความร่วมมือกับ STACS เพื่อเปิดตัวข้อตกลงสีเขียวของ ESBN ในเอเชียแปซิฟิกสำหรับโครงการธุรกิจบน ESGpedia

เครื่องมือประเมินตนเองในรูปแบบดิจิทัลที่เรียบง่ายนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดอุปสรรคขององค์กรธุรกิจและ SME ในการเริ่มออกเดินทางบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนและรายงานดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน นำไปเปรียบเทียบได้ และสามารถแชร์ได้

ธุรกิจจะสามารถใช้การประเมินตนเองและตราสัญลักษณ์ที่เรามอบให้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในเรื่องความยั่งยืนให้ลูกค้า นักลงทุน และนักการเงินได้เล็งเห็น และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของตนเองทั่วทั้งทวีปเอเชีย

ข้อตกลงสีเขียวของ ESBN ในเอเชียแปซิฟิกนั้นครอบคลุมเสาหลัก 5 ประการ ได้แก่

พลังงานสะอาด
โครงสร้างพื้นฐาน
การเงิน
นวัตกรรม

เศรษฐกิจหมุนเวียน

เพียงกรอกข้อมูลเสาหลักอย่างน้อย 2 ใน 5 ข้อเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับตราสัญลักษณ์ ESBN Green Deal Badge

ผู้ได้รับตราสัญลักษณ์

พันธมิตรช่องทาง

คุณจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างไร

เอาชนะความท้าทายด้านทรัพยากรและเริ่มออกเดินทางบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนได้ง่ายๆ

ใช้การประเมินตนเองโดยเป็นโปรแกรมรูปแบบหนึ่งที่ใช้งานง่ายและมีคําแนะนําเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน

จัดการความยั่งยืนในซัพพลายเชน

ส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์นําการประเมินตนเองนี้ไปใช้เพื่อให้มั่นใจว่าซัพพลายเชนของคุณเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเมินคุณสมบัติทางการเงินที่ยั่งยืนได้ง่ายยิ่งขึ้นและสอดคล้องกันมากขึ้น

สนับสนุนให้ลูกค้า SME นําการประเมินตนเองนี้ไปใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืน

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความน่าสนใจในกลุ่มนักลงทุนและลูกค้า

ทําการประเมินตนเองให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วรับตราสัญลักษณ์ ESBN Green Deal Badge สําหรับธุรกิจของคุณ

ประโยชน์ต่างๆ สําหรับธุรกิจ

ข้อตกลงสีเขียวของ ESBN ในเอเชียแปซิฟิกช่วยวางเส้นทางที่ชัดเจนสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ตั้งแต่การสร้างความมั่นใจเรื่องความพร้อมในอนาคต การเสริมสร้างพลังให้กับองค์กรชั้นนํา ไปจนถึงการช่วยให้ภูมิภาค APAC สามารถขยายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รองรับอนาคตและอยู่ในตําแหน่งที่ดียิ่งขึ้นในการใช้ประโยชน์จากโอกาสในด้าน ESG เพื่อผลักดันการเติบโต มูลค่า และความสามารถในการทํากําไรให้มากยิ่งขึ้น

เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเน้นเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น

มองเห็นประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของซัพพลายเออร์ได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3)

มีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นในการวัดผลและการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของซัพพลายเออร์

เส้นทางการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนไปสู่ Net Zero สําหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกราย ด้วยขีดความสามารถและการสนับสนุนที่มากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจมีเครื่องมือดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้น

ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากเครือข่ายผู้ใช้ของ ESGpedia รวมทั้งธนาคารและองค์กรในภาคส่วนต่างๆ

คู่มือแนะนําแบบทีละขั้นตอนในการประเมินตนเองและรับตราสัญลักษณ์ ESBN Green Deal Badge

มีข้อมูลช่วยเหลือในการกรอกข้อมูลการประเมินตนเองทางดิจิทัลสําหรับองค์กร
คําอธิบายแนะนําจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสํารวจการประเมินตนเองและรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
รับตราสัญลักษณ์ ESBN Green Deal Badge ระดับแรกได้ง่ายๆ เพียงลงทะเบียนและประกาศการสนับสนุน
คํานวณการปล่อยคาร์บอนของคุณด้วยค่าการแปลงเป็นการปล่อยคาร์บอนที่มีให้ในตัว ซึ่งแปลเป็นภาษาต่างๆ ตามแต่ละประเทศ
แสดงความมุ่งมั่นทุ่มเทในด้านความยั่งยืนให้เป็นที่ประจักษ์และขยายไปยังเครือข่ายผู้ใช้ของ ESGpedia ซึ่งอาจรวมถึงลูกค้า นักลงทุน และนักการเงิน
แถบแสดงความคืบหน้าเพื่อบ่งชี้เปอร์เซ็นต์ของความสําเร็จ

ได้รับการยอมรับผ่านตราสัญลักษณ์ ESBN Green Deal Badge

ตราสัญลักษณ์ ESBN Asia-Pacific Green Deal Badge มีระดับสีเขียว สีเงิน และสีทอง โดยมอบให้เป็นเกียรติแก่องค์กรและ SME เพื่อยกย่องความมุ่งมั่นทุ่มเทและประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนในระดับต่างๆ ตราสัญลักษณ์นี้ทําหน้าที่สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจต่างๆ ดําเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมากขึ้น

ทุกการสมัครจะได้รับการประเมินโดย ESBN พร้อมสิทธิประโยชน์สุดพิเศษเพิ่มเติมในระดับสีเงินและสีทอง ซึ่งจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้

เพียงคุณลงทะเบียนและประกาศการสนับสนุนข้อตกลงสีเขียวของ ESBN ในเอเชียแปซิฟิก

แสดงว่ามีการส่งข้อมูล 1 ปี

แสดงว่ามีการส่งข้อมูล 2 ปีและแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงในปีล่าสุด

คําถามที่พบบ่อย

ข้อตกลงสีเขียวของ ESBN ในเอเชียแปซิฟิก (ESBN Asia-Pacific Green Deal) สําหรับธุรกิจคืออะไร
คือความคิดริเริ่มของ ESCAP Sustainable Business Network (ESBN) ที่สนับสนุนความเป็นผู้นําทางธุรกิจในการดําเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ ESCAP ที่นี่ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราจึงได้เปิดตัวการประเมินตนเองทางดิจิทัลสําหรับองค์กรเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าสู่การประเมินให้กับธุรกิจต่างๆ ซึ่งครอบคลุมการดําเนินการ/เสาหลักทางธุรกิจที่สําคัญ 5 ประการ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินตนเองแล้ว ธุรกิจจะได้รับการประเมินโดย ESBN และได้รับตราสัญลักษณ์สีเขียว สีเงิน หรือสีทอง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในด้านความยั่งยืน
ใครควรเป็นผู้กรอกแบบประเมินดิจิทัล
ธุรกิจ องค์กร หรือ SME ที่มีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะสานต่อความยั่งยืน สามารถกรอกข้อมูลและแสดงความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทั่วทั้งภูมิภาค
ฉันมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมหลังจากกรอกแบบประเมินดิจิทัลหรือไม่
เมื่อทําการประเมินตนเองสําหรับข้อตกลงสีเขียวของ ESBN ในเอเชียแปซิฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อสิ่งแวดล้อมจากเครือข่ายธนาคารและสถาบันการเงินที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา เชื่อมต่อกับเราที่นี่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

ESBN จะใช้เวลานานแค่ไหนในการมอบตราสัญลักษณ์
คณะกรรมการข้อตกลงสีเขียวของ ESBN ในเอเชียแปซิฟิกจะใช้เวลาสูงสุด 1 เดือนในการตรวจสอบและมอบตราสัญลักษณ์บนโปรไฟล์ ESGpedia ของบริษัท

สํารวจวิธีอื่นๆ ที่ ESGpedia สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้

บรรลุผลในการตรวจสอบความยั่งยืนของซัพพลายเออร์ที่มีประสิทธิภาพ

เข้าถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ESG มากกว่า 5 ล้านจุด

นําเสนอความมุ่งมั่นทุ่มเทในด้านความยั่งยืนของคุณวันนี้