Thỏa thuận xanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ESBN dành cho doanh nghiệp trên ESGpedia

Quy trình tự đánh giá ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) miễn phí, được số hóa và tinh giản để các công ty lớn cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) dễ dàng bắt đầu hành trình phát triển bền vững của mình. Nhận Huy hiệu Xanh, Bạc hoặc Vàng từ Thỏa thuận xanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ESBN để khách hàng tiềm năng, nhà đầu tư và bên cấp vốn có thể ghi nhận và thấy rõ hơn những nỗ lực phát triển bền vững của doanh nghiệp bạn.

Thỏa thuận xanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ESBN dành cho doanh nghiệp là gì?

Nhằm hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp trong quá trình triển khai Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, cũng như duy trì khả năng cạnh tranh của chuỗi cung ứng tại châu Á trong bối cảnh các cơ quan quản lý trên toàn cầu đang gia tăng áp lực, Mạng lưới doanh nghiệp bền vững của ESCAP (ESBN) đã hợp tác với STACS để cho ra mắt Chương trình Thỏa thuận xanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ESBN dành cho doanh nghiệp trên ESGpedia.

Chúng tôi thiết kế công cụ tự đánh giá được số hóa và tinh giản này nhằm giảm bớt rào cản gia nhập cho các công ty lớn cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhờ đó, họ có thể bắt đầu hành trình phát triển bền vững của mình, đồng thời báo cáo số liệu để đáp ứng nhu cầu mà các bên liên quan đặt ra về dữ liệu nhất quán, có thể so sánh và chia sẻ.

Thông qua quy trình tự đánh giá và huy hiệu nhận được, doanh nghiệp có cơ hội thể hiện cam kết phát triển bền vững của mình với khách hàng, nhà đầu tư và bên cấp vốn, đồng thời tăng cường lợi thế cạnh tranh trên khắp châu Á.

Thỏa thuận xanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ESBN bao gồm 5 trụ cột chính:

Năng lượng xanh

Cơ sở hạ tầng
Tài chính
Sự đổi mới
Kinh tế tuần hoàn

Bạn chỉ cần hoàn tất ít nhất 2 trong số 5 trụ cột này để đủ điều kiện nhận huy hiệu Thỏa thuận xanh của ESBN

Những doanh nghiệp đã nhận được huy hiệu

Đối tác kênh

Làm cách nào để tham gia?

Vượt qua thách thức về nguồn lực và bắt đầu hành trình phát triển bền vững một cách dễ dàng

Áp dụng quy trình tự đánh giá như một chương trình đơn giản, có hướng dẫn hướng tới phát triển bền vững

Quản lý tính bền vững của chuỗi cung ứng

Hỗ trợ các nhà cung cấp áp dụng quy trình tự đánh giá này để đảm bảo xây dựng được chuỗi cung ứng xanh

Đánh giá nhất quán và dễ dàng hơn về khả năng đạt đủ tiêu chí tài chính bền vững

Khuyến khích khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng quy trình tự đánh giá để tăng cơ hội tiếp cận nguồn tài chính bền vững

Tăng cường lợi thế cạnh tranh và sức hút với nhà đầu tư và khách hàng

Hoàn thành quy trình tự đánh giá để nhận huy hiệu Thỏa thuận xanh của ESBN cho doanh nghiệp bạn

Lợi ích dành cho doanh nghiệp

Từ trang bị sẵn sàng cho tương lai, hỗ trợ những người chịu trách nhiệm chính trong doanh nghiệp đến tạo điều kiện cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương mở rộng quy mô các mục tiêu phát triển bền vững của mình, Thỏa thuận xanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ESBN giúp vạch ra lộ trình rõ ràng để đạt được Mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero)

Thích ứng với tương lai và có vị thế tốt hơn để tận dụng các cơ hội ESG, qua đó đạt được mức tăng trưởng, giá trị và lợi nhuận cao hơn

Tăng cường khả năng cạnh tranh tại các thị trường nước ngoài nhờ ngày càng tập trung vào tính bền vững

Nắm rõ hơn hiệu quả phát triển bền vững của nhà cung cấp, từ đó nắm được mức phát thải Phạm vi 3

Thông tin chuyên sâu hơn về kết quả đo lường và mức độ cải thiện hiệu quả phát triển bền vững của nhà cung cấp

Lộ trình chuyển tiếp rõ ràng nhằm đạt được Mức độ phát thải ròng bằng 0 cho tất cả các bên liên quan, trong đó tăng cường năng lực và nguồn hỗ trợ để doanh nghiệp được trang bị tốt hơn bằng các công cụ kỹ thuật số

Nhận được những lợi ích độc quyền từ mạng lưới người dùng của ESGpedia, bao gồm các ngân hàng và công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau

Hướng dẫn từng bước để hoàn thành quy trình tự đánh giá và nhận Huy hiệu Thỏa thuận xanh của ESBN

Tính năng hỗ trợ nhập dữ liệu trong quy trình tự đánh giá kỹ thuật số dành cho doanh nghiệp
Chú thích kèm hướng dẫn để doanh nghiệp dễ dàng thực hiện quy trình tự đánh giá và thu thập dữ liệu liên quan
Ít rào cản gia nhập để nhận được hạng đầu tiên của Huy hiệu Thỏa thuận xanh của ESBN: chỉ cần đăng ký và tuyên bố ủng hộ
Tính lượng phát thải khí carbon bằng các hệ số chuyển đổi lượng phát thải tích hợp, được điều chỉnh theo những quốc gia khác nhau
Thể hiện cam kết phát triển bền vững của bạn và giới thiệu rộng rãi cam kết này đến mạng lưới người dùng của ESGpedia, trong đó có thể gồm khách hàng, nhà đầu tư và bên cấp vốn của bạn
Thanh tiến độ cho biết tỷ lệ phần trăm hoàn thành

Được ghi nhận thông qua Huy hiệu Thỏa thuận xanh của ESBN

Huy hiệu Thỏa thuận xanh của ESBN có các loại Xanh, Bạc và Vàng, được trao nhằm ghi nhận các công ty lớn cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ vì những cấp độ cam kết và hiệu quả phát triển bền vững của họ. Các huy hiệu này khích lệ doanh nghiệp không ngừng cải thiện và tạo ra thay đổi bền vững hơn.

ESBN sẽ đánh giá tất cả đơn đăng ký, cũng như sớm cung cấp thêm lợi ích dành riêng cho Hạng Bạc và Vàng.

Chỉ cần đăng kí và tuyên bố ủng hộ Thỏa thuận xanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ESBN

Cung cấp dữ liệu đã gửi trong 1 năm

Cung cấp dữ liệu đã gửi trong 2 năm và cho thấy sự cải thiện trong năm gần nhất

Câu hỏi thường gặp

Thỏa thuận xanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ESBN dành cho doanh nghiệp là gì?
Thỏa thuận này là sáng kiến của Mạng lưới doanh nghiệp bền vững ESCAP (ESBN) nhằm hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp trong quá trình triển khai Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Tìm hiểu thêm trên trang web ESCAP tại đây. Để thúc đẩy sự phát triển bền vững ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chúng tôi đã ra mắt quy trình tự đánh giá kỹ thuật số dành cho doanh nghiệp này nhằm giảm bớt rào cản gia nhập cho các công ty. Quy trình này gồm 5 hành động/trụ cột kinh doanh chính. Sau khi doanh nghiệp hoàn tất quy trình đánh giá, ESBN sẽ xem xét doanh nghiệp đó và trao huy hiệu Xanh, Bạc hoặc Vàng để họ thể hiện nỗ lực phát triển bền vững của mình.
Đối tượng nào nên hoàn thành quy trình đánh giá kỹ thuật số này?
Bất kỳ doanh nghiệp, công ty lớn hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ nào mong muốn theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững đều có thể hoàn thành quy trình tự đánh giá để chứng minh cam kết phát triển bền vững, đồng thời tăng cường lợi thế cạnh của mình trên khắp khu vực.
Sau khi hoàn thành quy trình đánh giá kỹ thuật số này, tôi có đủ điều kiện tiếp cận nguồn tài chính xanh không?
Sau khi hoàn tất quy trình tự đánh giá trong chương trình Thỏa thuận xanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ESBN, bạn có vị thế thuận lợi hơn để đủ điều kiện tiếp cận những sản phẩm tài chính xanh từ hệ sinh thái các Ngân hàng và tổ chức tài chính đối tác của chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi tại đây để tìm hiểu thêm.
ESBN cần bao nhiêu thời gian để trao huy hiệu?
Ủy ban Thỏa thuận xanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ESBN sẽ cần tối đa 1 tháng để xem xét và trao huy hiệu cho hồ sơ của công ty trên ESGpedia.

Xem những lợi ích khác mà ESGpedia có thể mang đến cho doanh nghiệp

Giám sát mức độ bền vững của nhà cung cấp một cách hiệu quả

Truy cập hơn 5 triệu điểm dữ liệu công khai về ESG

Thể hiện cam kết phát triển bền vững của bạn ngay hôm nay