Chính sách quyền riêng tư

Tuyên bố về quyền riêng tư của STACS

Chính sách quyền riêng tư mô tả các thông lệ về quyền riêng tư của Hashstacs Pte. Ltd. (“STACS”), cũng như cách STACS thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Thông báo về quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua và trên trang web này (www.stacs.io).

Bạn cần đọc thông báo về quyền riêng tư này cùng với bất kỳ thông báo về quyền riêng tư hoặc thông báo xử lý hợp lý nào khác mà chúng tôi có thể đưa ra trong một số trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn. Như vậy, bạn sẽ nắm rõ cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn. Thông báo về quyền riêng tư này bổ sung cho bất kỳ thông báo nào khác và không nhằm thay thế các thông báo đó.

Dữ liệu cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể dùng để nhận dạng bạn hoặc xác định danh tính của bạn. Thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, thông tin liên hệ, thông tin tài khoản ngân hàng, số định danh, dữ liệu về ngày sinh, thông tin về việc làm và thông tin tài chính.

Chúng tôi thường thu thập, sử dụng, xử lý hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này sau khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo luật pháp hiện hành, chẳng hạn như khi:

 1. Chúng tôi cần làm vậy để tuân thủ các yêu cầu pháp lý;
 2. Chúng tôi cần làm vậy để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng với bạn; và/hoặc
 3. Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của bất kỳ người nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục đích có trong Thông báo về quyền riêng tư này

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

STACS là một công ty Công nghệ tài chính tại Singapore, chuyên cung cấp dịch vụ Công nghệ tài chính ESG. STACS hợp tác với Dự án Greenprint cho ESGpedia của Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) nhằm hỗ trợ cho nền tảng Greenprint ESG Registry (Lưu trữ hồ sơ ESG của Greenprint). STACS là Trung tâm kết nối về tài chính ESG với dữ liệu ESG từ nhiều ngành và các công cụ kỹ thuật số nhằm hỗ trợ lĩnh vực tài chính mở rộng quy mô cấp vốn cho hoạt động giảm thải carbon, đồng thời là nền tảng cung cấp các biện pháp bù trừ carbon chất lượng cao để giảm thiểu lượng khí phát thải tồn dư. Khách hàng và đối tác của STACS là các tổ chức và doanh nghiệp tài chính trên toàn thế giới. STACS đã đoạt giải trong Giải thưởng Thách thức Đổi mới Công nghệ tài chính toàn cầu của MAS 2020 và hai lần nhận được trợ cấp Chứng minh ý tưởng (POC) về Công nghệ và đổi mới trong lĩnh vực tài chính (FSTI) của Quỹ phát triển lĩnh vực tài chính do MAS điều hành.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chúng tôi luôn cố gắng đạt được các tiêu chuẩn cao nhất để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc muốn thực thi quyền của bạn trong thông báo này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].

LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này có thể chứa các liên kết đến trang web, plugin và ứng dụng của bên thứ ba. Khi nhấp vào các liên kết đó hoặc bật những kết nối nói trên, có thể bạn đang cho phép bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát trang web của những bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm đối với thông báo về quyền riêng tư của họ. Khi rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên đọc thông báo về quyền riêng tư của tất cả các trang web mà mình truy cập.

THÔNG TIN CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP 

Chúng tôi có thể thu thập, nhận, sử dụng, lưu trữ và truyền các loại dữ liệu cá nhân về bạn sau đây:

 • Dữ liệu nhận dạng bao gồm thông tin về danh tính của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, ngày sinh, tên người dùng hoặc các thông tin nhận dạng tương tự, cũng như chức danh, giới tính.
 • Dữ liệu liên hệ bao gồm thông tin về nơi ở và thông tin liên hệ của bạn, bao gồm địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.
 • Dữ liệu kỹ thuật bao gồm thông tin chi tiết về thiết bị và công nghệ mà bạn sử dụng, trong đó có địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản plug-in trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, cũng như các công nghệ khác trên thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 • Dữ liệu tiếp thị và truyền thông bao gồm cài đặt ưu tiên của bạn khi nhận tài liệu tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi, cũng như những cài đặt ưu tiên của bạn về truyền thông.
 • Dữ liệu đơn ứng tuyển việc làm của ứng viên bao gồm tên, quốc tịch, quốc gia và thành phố nơi sinh, thông tin liên hệ, sơ yếu lý lịch và thông tin tham khảo về quá trình làm việc.
 • Dữ liệu về tình trạng việc làm bao gồm tên, địa chỉ, số định danh đăng ký quốc gia/số định danh nước ngoài, số hộ chiếu, ngày sinh, quốc tịch, thông tin liên hệ, thông tin về lương, chi tiết tài khoản ngân hàng, thông tin chi tiết về người thân trực hệ, vợ/chồng và các thành viên khác trong gia đình

CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp để thu thập dữ liệu về bạn, trong đó có các phương pháp thông qua:

 • Thông tin do bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi hoặc thông qua bên thứ ba đã được bạn ủy quyền hợp pháp để tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi (“đại diện được ủy quyền” của bạn):
  • khi bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, thư, email, nền tảng trực tuyến hoặc qua các phương tiện khác;
  • khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng trên thiết bị của chúng tôi;
  • qua email, thư từ và các hình thức liên lạc khác;
  • khi bạn đóng góp ý kiến cho chúng tôi; và
  • khi bạn yêu cầu chúng tôi hoặc một số bên thứ ba gửi nội dung tiếp thị cho bạn.
 • Công nghệ hoặc hoạt động tương tác tự động.  Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập Dữ liệu kỹ thuật về thiết bị, hành động và thói quen duyệt web của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này qua cookie, nhật ký máy chủ và các công nghệ tương tự khác. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi.

Để cung cấp cho bạn hoặc cho phép một số bên thứ ba cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn có thể sẽ quan tâm.LÝ DO CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Bảng dưới đây mô tả cách chúng tôi dự định sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và các cơ sở pháp lý để chúng tôi thực hiện hoạt động này một cách hợp pháp.

 

Mục đích Loại dữ liệu Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu
Để liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc email.

(a) Nhận dạng
(b) Liên hệ
(c) Tiếp thị và truyền thông

(a)+(b) thực hiện hợp đồng với bạn nếu bạn có tài khoản đang hoạt động trên trang web của chúng tôi

(a)+(b) Lợi ích hợp pháp để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi nếu bạn không có tài khoản trên trang web của chúng tôi

(c) Sự chấp thuận liên quan đến hoạt động Tiếp thị và truyền thông

Để bạn có thể tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc hoàn thành khảo sát

(a) Nhận dạng
(b) Liên hệ
(c) Tiếp thị và truyền thông

(a) Thực hiện hợp đồng với bạn khi bạn tham gia sự kiện

(b) Cần thiết để chúng tôi thực thi lợi ích hợp pháp của mình (nghiên cứu cách khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, phát triển sản phẩm/dịch vụ và phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi)

(c) Sự chấp thuận liên quan đến hoạt động truyền thông về tiếp thị

Để cải thiện trang web và sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi (bao gồm hoạt động khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, bảo trì hệ thống, hỗ trợ, bảo mật, báo cáo, thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và lưu trữ dữ liệu)

(a) Nhận dạng
(b) Liên hệ
(c) Kỹ thuật

(a) Cần thiết để chúng tôi thực thi lợi ích hợp pháp của mình (vận hành hoạt động kinh doanh, quản lý và cung cấp dịch vụ CNTT, an ninh mạng, ngăn chặn hành vi gian lận và khi tái tổ chức hoạt động kinh doanh hoặc tái cấu trúc tập đoàn)

(b) Cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý

Để cung cấp cho bạn hoặc cho phép một số bên thứ ba cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn có thể sẽ quan tâm.

(a) Nhận dạng
(b) Liên hệ
(c) Tiếp thị và truyền thông
(d) Kỹ thuật

(a) Sự chấp thuận liên quan đến hoạt động truyền thông về tiếp thị

(b) Cần thiết để chúng tôi thực thi lợi ích hợp pháp của mình (nghiên cứu cách khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, phát triển sản phẩm/dịch vụ và phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi, làm căn cứ cho chiến lược tiếp thị của chúng tôi nhằm phát triển sản phẩm/dịch vụ mới và phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi)

Để đánh giá về khả năng phù hợp của bạn với công việc hoặc để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo hoặc liên quan đến hợp đồng lao động giữa bạn và chúng tôi, bao gồm việc quản lý quan hệ việc làm của chúng tôi.

(a) Dữ liệu về đơn ứng tuyển của ứng viên

(b) Dữ liệu về tình trạng việc làm

 

(a) Thực hiện hợp đồng với bạn  

(b) Sự chấp thuận liên quan đến đơn ứng tuyển  

Để đảm bảo người không phận sự hoặc khả nghi không thể vào văn phòng.

(a) Nội dung ghi hình từ camera an ninh (Nhân viên và khách ra vào văn phòng)

(a) Được coi là đã chấp thuận thông qua thông báo về camera an ninh

(b) Cần thiết để chúng tôi thực thi lợi ích hợp pháp của mình (an ninh của văn phòng)

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin của các cá nhân khác như người giới thiệu bên ngoài công ty và thông tin về người thân trực hệ. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin của các cá nhân khác, bạn cam kết và chúng tôi sẽ xem là bạn đã cam kết với rằng bạn đã nhận được sự chấp thuận của bên thứ ba để cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân của họ nhằm phục vụ các mục đích tương ứng.

Lưu ý: Nếu bạn không chấp thuận và cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân liên quan để chúng tôi hoàn thành mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể sẽ không tiếp tục tương tác được với bạn.

Nếu bạn không chấp thuận, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân trong trường hợp ngoại lệ quy định trong Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPA) hoặc luật thành văn khác khi cần.

ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ SỬA ĐỔI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ nỗ lực ở phạm vi hợp lý để đảm bảo Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng là đủ chính xác và đầy đủ nhằm giảm tỷ lệ đưa ra quyết định dựa trên Dữ liệu cá nhân không chính xác. 

Khi gửi Dữ liệu cá nhân của mình hoặc một cá nhân khác, bạn phải đảm bảo rằng tất cả Dữ liệu cá nhân mà bạn gửi đều đầy đủ và chính xác.

Trong thời gian tương tác với chúng tôi, nếu dữ liệu cá nhân của bạn có sự thay đổi, vui lòng thông báo cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu sửa đổi của bạn sớm nhất và hợp lý nhất có thể, cũng như trong mọi trường hợp, trong vòng tối đa mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

ĐỐI TƯỢNG MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Để cung cấp dịch vụ và vận hành hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho:

 • Bất kỳ thành viên nào trong tập đoàn của chúng tôi, tức là các chi nhánh, công ty mẹ và các chi nhánh của công ty mẹ khi cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các mục đích và theo cơ sở pháp lý đã nêu trong chính sách này;
 • Các đại lý, bên tư vấn và đối tác kinh doanh mà chúng tôi hợp tác để quản lý dịch vụ của mình, cải thiện dịch vụ, cũng như giải quyết các vấn đề như tranh chấp pháp lý;
 • Các cơ quan và tổ chức chính phủ, cơ quan và tổ chức siêu quốc gia, cơ quan điều tra tội phạm, tòa án và các bên khác yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin theo yêu cầu của pháp luật;
 • Bất kỳ bên nào được liên kết với bạn hoặc các sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp bạn;
 • Các tổ chức mà chúng tôi giới thiệu cho bạn vì mục đích tiếp thị;
 • Các nhà cung cấp công cụ phân tích và tìm kiếm đã hỗ trợ chúng tôi cải thiện và tối ưu hóa trang web của mình;
 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba ở trên:
 • Nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý cụ thể; và
 • Để chúng tôi vận hành trang web của mình và cung cấp dịch vụ cho bạn.

 Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên thứ ba giữ bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý dữ liệu theo luật. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích riêng, đồng thời chỉ cho phép họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể và theo hướng dẫn của chúng tôi.

TRUYỀN DỮ LIỆU QUỐC TẾ

Tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được lưu trữ tại Singapore. Trong quá trình cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể truyền và giao cho bên thứ ba ở các quốc gia khác xử lý Dữ liệu cá nhân mà mình thu thập. Trong tất cả các trường hợp này, chúng tôi sẽ đảm bảo truyền Dữ liệu Cá nhân của bạn theo mọi luật hiện hành và áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp (ví dụ: các biện pháp được nêu trong hợp đồng, các biện pháp kỹ thuật và các biện pháp của tổ chức) trước khi truyền dữ liệu.

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn việc dữ liệu cá nhân của bạn vô tình bị mất, bị sử dụng hoặc truy cập trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn rằng chỉ nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác cần biết cho mục đích công việc mới được truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và có trách nhiệm giữ bảo mật cho dữ liệu này.

Tuy nhiên, không có phương pháp lưu trữ hoặc truyền dữ liệu nào là an toàn tuyệt đối. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối rằng mọi Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn hoặc về bạn được bảo mật hoàn toàn.

Chúng tôi áp dụng các quy trình để xử lý mọi trường hợp xâm phạm dữ liệu cá nhân khả nghi, cũng như sẽ thông báo cho bạn và mọi cơ quan quản lý hiện hành về hành vi xâm phạm theo yêu cầu của pháp luật.

LƯU GIỮ VÀ XÓA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích khi thu thập, bao gồm mục đích tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo.

Sau khoảng thời gian này, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được hủy theo cách không thể khôi phục như được quy định trong chính sách hủy dữ liệu của công ty chúng tôi.

Đối với mọi dữ liệu cá nhân dùng để gửi thông báo tiếp thị và cập nhật dịch vụ cho bạn, chúng tôi sẽ lưu giữ cho đến khi bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn nhận thông tin này nữa.

CÁC QUYỀN LIÊN QUAN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

 • Yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn (thường được gọi là “yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu”). Với quyền này, bạn sẽ nhận được một bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và có thể kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý dữ liệu hợp pháp hay không.
 • Yêu cầu sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ.Với quyền này, bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu nào về bản thân mà chúng tôi đang lưu giữ nhưng không đầy đủ hoặc không chính xác nhưng chúng tôi có thể cần xác minh tính chính xác của dữ liệu mới mà bạn cung cấp.
 • Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu truy cập và sửa đổi của bạn sớm nhất và hợp lý nhất có thể. Nếu không thể phản hồi yêu cầu của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu đó, chúng tôi sẽ gửi văn bản thông báo cho bạn về thời gian chúng tôi có thể trả lời trong vòng ba mươi (30) ngày. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn nếu pháp luật cho phép. Tuy nhiên, chúng tôi thường sẽ thông báo cho bạn lý do chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn (trừ khi PDPA không yêu cầu chúng tôi làm vậy).
 • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn.Với quyền này, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc gỡ bỏ dữ liệu cá nhân nếu chúng tôi không có lý do hợp lý nào để tiếp tục xử lý dữ liệu đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc gỡ bỏ dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn đã thực thi thành công quyền phản đối việc xử lý dữ liệu (xem bên dưới) khi chúng tôi có thể đã xử lý bất hợp pháp thông tin của bạn hoặc phải xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo luật pháp địa phương. Nhưng hãy lưu ý rằng khi có lý do pháp lý cụ thể, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng yêu cầu xóa dữ liệu của bạn. Trong trường hợp này, nếu thích hợp, chúng tôi sẽ thông báo lý do pháp lý nói trên cho bạn khi nhận được yêu cầu của bạn.
 • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.Với quyền này, bạn có thể phản đối việc chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp (hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba) và bạn muốn phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình (theo căn cứ trên) do tình huống cụ thể của bản thân vì cảm thấy hoạt động xử lý đó có thể ảnh hưởng đến sự tự do và quyền cơ bản của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chứng minh rằng mình có cơ sở pháp lý thuyết phục để xử lý thông tin của bạn và cơ sở này sẽ được ưu tiên hơn các quyền và sự tự do của bạn.
 • Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.Với quyền này, bạn có thể yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau: (a) nếu bạn muốn chúng tôi xác thực tính chính xác của dữ liệu; (b) nếu chúng tôi sử dụng dữ liệu bất hợp pháp nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa dữ liệu đó; (c) nếu chúng tôi không yêu cầu dữ liệu đó nữa nhưng bạn cần chúng tôi lưu giữ dữ liệu để bạn thành lập, thực hiện hoặc bào chữa trước các khiếu nại pháp lý; hoặc (d) bạn đã phản đối chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn nhưng chúng tôi cần xác minh xem mình có cơ sở pháp lý ưu tiên để sử dụng dữ liệu đó hay không.
 • Yêu cầu truyền dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn hoặc cho một bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn theo định dạng có cấu trúc, phổ biến và có thể đọc bằng máy cho bạn hoặc bên thứ ba mà bạn lựa chọn. Lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho các thông tin tự động mà ban đầu bạn đã chấp thuận để chúng tôi sử dụng hoặc thực hiện hợp đồng với bạn.
 • Rút lại sự chấp thuận.Với quyền này, bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình bất cứ lúc nào đối với những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cần có sự chấp thuận của bạn để xử lý. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của mọi hoạt động xử lý dữ liệu mà chúng tôi đã thực hiện trước khi bạn rút lại sự chấp thuận. Nếu bạn rút lại sự chấp thuận, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp được cho bạn một số sản phẩm hoặc dịch vụ. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại thời điểm bạn rút lại sự chấp thuận. Lưu ý rằng việc bạn rút lại sự chấp thuận không ảnh hưởng đến quyền tiếp tục thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của chúng tôi nếu chúng tôi được phép hoặc buộc phải thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu theo yêu cầu của luật hiện hành mà không cần có sự chấp thuận từ bạn.

Để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên, bạn cần liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ ở trên. Ngoài ra, để thực thi quyền truy cập dữ liệu của mình, bạn cần cung cấp bằng chứng phù hợp về danh tính của mình.

 

THƯỜNG KHÔNG MẤT PHÍ

Bạn sẽ không mất phí khi truy cập dữ liệu cá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn không có căn cứ, lặp lại hoặc quá phức tạp. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối thực hiện yêu cầu của bạn trong những trường hợp này.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ YÊU CẦU THÔNG TIN GÌ TỪ BẠN

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin để xác minh danh tính của bạn và đảm bảo quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác của bạn). Đây là một biện pháp bảo mật để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn không bị tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận dữ liệu đó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để hỏi thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn nhằm đẩy nhanh tốc độ trả lời yêu cầu.

CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi chính sách này để tính đến các thay đổi đối với thông lệ và thủ tục tiêu chuẩn của chúng tôi hoặc khi cần để tuân thủ các luật và quy định mới. Chúng tôi luôn cập nhật bản mới nhất của chính sách này trên trang web của mình. Vui lòng thường xuyên truy cập để kiểm tra. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho khách hàng về mọi thay đổi quan trọng qua các phương tiện khác (chẳng hạn như email).

Cập nhật lần gần nhất: Ngày 23/03/2023